logo

Avís legal

Aquest lloc web i el domini apsmp.cat pertany a l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, amb domicili al carrer Cardenal Casañas 16. Barcelona 08002. Tel: 933184743.

El lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de l’APSMP o d’algun organisme vinculat, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al mateix APSMP. L’APSMP posa els continguts a disposició pública amb finalitats d’informació i d’investigació atenent a les funcions que li són pròpies , i tret que s’indiqui de forma expressa per a casos particulars, els continguts d’aquest lloc web estan subjectes a una llicència Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya. Aquesta llicència autoritza la reproducció i comunicació pública dels continguts sempre que se citi els autors i la font (Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, APSMP) i no autoritza usos comercials ni fer-ne obres derivades.

Les condicions d’ús del lloc web són les següents:

1. Només està autoritzat l’ús no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc web en una finestra aliena (framing) sense l’autorització expressa. L’APSMP presenta per aquest mitjà els dissenys i logotips que la identifiquen, els quals poden ser utilitzats únicament per identificar activitats o iniciatives pròpies de l’APSMP.

2. La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment en els òrgans adients per fer-ho.

3. L’APSMP no es fa responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de l’Arxiu.

4. L’APSMP no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys causats per l’accés al web o pels prejudicis causats per la impossibilitat d’accedir-hi a causa d’avaries, desconnexions o sobrecàrrega de les línies. Tampoc es fa responsable dels danys causats per terceres persones que facin intromissions il·legítimes fora del control de l’APSMP. Quan sigui possible s’advertirà als usuaris prèviament sobre possibles interrupcions del web i/o dels seus serveis vinculats.

5. L’APSMP informa que l’ús de galetes per a processos interns de funcionament o altres mitjans tecnològics o analògics que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

6. L’APSMP en compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal garanteix la confidencialitat de les dades personals que es puguin obtenir utilitzant formularis o altres elements a fi de donar un servei. En qualsevol cas els usuaris són informats prèviament abans d’omplir els formularis. Les dades recollides s’utilitzen únicament per a la finalitat indicada en cada cas.

7. L’APSMP es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i els continguts del web i les condicions requerides per al seu ús.

8. L’APSMP es reserva el dret d’emprendre les accions legals que cregui oportunes en cas de vulneració dels drets de propietat intel·lectual. En cas de possibles conflictes relatius a aquest lloc web serà el dret de l’Estat espanyol i de Catalunya el que regirà, i seran els jutjats de Barcelona els que hi tindran competència.