logo

Ban de Josep de Verthamon sobre béns confiscats a l’Església, 1722.

Informació a la ciutadania i a l’Església de Barcelona d’una revisió dels segrestos i confiscacions de censos que s’havien imposat a partir de 1718.

Catalogació: CAT APSMP (sense catalogar)

Date:July 09, 2013