logo

Ban de Josep de Verthamon sobre béns confiscats a l’Església, 1722.

Informació a la ciutadania i a l’Església de Barcelona d’una revisió dels segrestos i confiscacions de censos que s’havien imposat a partir de 1718.

Catalogació: CAT APSMP (sense catalogar)

El document, un ban d’informació pública, dóna molts detalls relatius a la repressió econòmica realitzada sobre la població barcelonina i, especialment, l’estament eclesial. És interessant ressaltar el punt en què informa de la pràctica abusiva realitzada pels vencedors l’any 1718 sobre els béns de les comunitats parroquials: van ser obligades a cobrar les rendes endarrerides amb moneda de l’Arxiduc i de l’antiga corona d’Aragó, tot i que les autoritats borbòniques sabien que aquesta moneda havia de ser devaluada i treta de circulació l’endemà mateix del cobrament.

Data:juliol 09, 2013