logo

Fons bibliogràfic

El cor d’aquest fons és l’antiga biblioteca de la Reverent Comunitat de Beneficiats. A dia d’avui, són un miler de llibres, des del segle XVI fins als nostres dies, que abasten camps del saber molt diversos: teologia, filosofia, història de l’església, patrística, exegesi, etc.

La biblioteca auxiliar, moderna, recolza l’estudi de la documentació que custodia l’arxiu i recull treballs diversos que, a partir dels seus fons, s’han anat fent en els darrers anys.

Destaquen, per la seva bellesa i per la seva significació, una Bíblia Lionesa, de 1564, o la darrera edició de les Constitucions de Cathalunya, de 1704.

Catàleg del Fons Bibliogràfic de l’Arxiu
(Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya)
Quadre de Classificació del Fons Santa Maria del Pi

Data:juny 05, 2013