logo

Fons gràfic

Es disposa d’un abundant arxiu gràfic amb nombrosos elements que recull mostres diverses des del segle XVIII al segle XX i una col·lecció fotogràfica que inclou documents des de la darrera meitat del segle XIX. El fons de gravats posseeix peces amb tècniques molt diferents: les composicions més antigues procedeixen de mitjans calcogràfics, com el boix i la talla dolça, però també disposa de peces realitzades amb serigrafia i altres tècniques mecàniques més modernes.

Hi ha també un important fons de cartellisme, que comprèn des dels seus inicis en el segle XIX fins a l’actualitat, i obres d’art relacionades amb la producció gràfica, com les proves prèvies a la realització de les planxes de gravar.

Quadre de Classificació del Fons Santa Maria del Pi
Data:juny 05, 2013