logo

Fons i col.leccions documentals

L’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi conserva diferents fons i col·leccions que han anat ingressant al llarg de la seva història afegint-se al generat per la parròquia. Alguns particulars, en diferents èpoques, han decidit llegar els seus fons a l’Arxiu, per la qual cosa és possible resseguir la vida social i econòmica, pública i privada, de la ciutat de Barcelona, sobretot del segle XV al segle XIX.

El fons principal de l’Arxiu, està format per la documentació que l’activitat parroquial ininterrompuda des del segle XII fins avui ha anat generant. Els documents més antics són una sèrie de, aproximadament, 2.000 pergamins de caire notarial, però la documentació sagramental, econòmica i administrativa abasta un període total de 900 anys que arriba als nostres dies. Aquest és un fons viu que encara genera documentació.

Quadre d’Organització de Fons
Quadre de Classificació del Fons Santa Maria del Pi
Instruments de descripció
Data:juny 05, 2013