logo

Privilegi reial de Pere III.

Exempció de contribució militar als baciners dels Pobres Vergonyants del Pi. Any 1380.

Catalogació: APSMP sense catalogar

El manuscrit es un pergamí de 38,5 x 30 cm., en llatí, signat i datat l’any 1380. A part del seu valor documental en relació a l’activitat del Bací dels Pobres Vergonyants, és una notable mostra de la producció documental de la Cancelleria Reial catalana. Molt significatiu és que s’hagi conservat el segell de cera de Pere III, de 12,5 cm. de diàmetre, i el lemnisc, cinta que l’uneix al document, amb els colors reials.

Data:juliol 01, 2013