logo

Vaixell del segle XV

Representació gràfica d’un vaixell realitzat a l’enquadernació d’un llibre d’òbits de l’any 1491.

Catalogació: CAT APSMP 01 03 31 311 0227

Es tracta d’un petit dibuix representant un vaixell de vela tipus nau, fàcilment identificable, navegant damunt d’una línia que representa la superfície del mar en calma i amb les veles desplegades. Les característiques del vaixell són compatibles amb la representació d’una nau de francbord alt i arborada de tres pals, típica del segle XV. És interessant el detall del petit bot auxiliar fermat amb un cable a l’embarcació principal i que emfatitza el moviment de la nau.

És un dibuix esquemàtic, sense idea de volum, realitzat a tinta sense rectificacions ni esborronades a la part anterior esquerra de l’enquadernació de pergamí d’un llibre d’òbits datat l’any 1491.

Data:juliol 09, 2013