logo

Revista “Recòndit”

La revista digital Recòndit pretén donar difusió al treball de documentació que realitza l´arxiu de Santa Maria del Pi i les persones que com a voluntaris i investigadors hi treballen. Els temes que tractarà la revista son: la història, la història de l´art i la música relacionada amb la Basílica de Santa Maria de Pi i el seu arxiu, extensius a altres terrenys com el pastoral i el teològic.

La revista també donarà difusió als fons documentals i la seva classificació arxivística com a complement de la pàgina web de l´arxiu i altres medis de comunicació. La seva periodicitat anual facilita que es pugui publicar sense preses però sense aturar-se, i sense oblidar la possibilitat de fer números extraordinaris per tal de publicar treballs més extensos o monogràfics.

Podeu descarregar-vos els números en pdf en els següents enllaços:

Recòndit nº 1 març de 2022

Recòndit nº 2 desembre de 2022

Recòndit nº 3 febrer de 2024