logo

L’oratori “El regreso” de Carles Baguer (1807) i les festes de beatificació del dr. Josep Oriol