logo

Ball de l’Àliga de Barcelona

Anònim, 1756.

Catalogació: APSMP Mus-1514

El document és un quadern pautat amb una partitura general, d’escriptura molt compacta, i amb nombroses notes marginals, segurament per a ús del Mestre de Capella. Una de les notes informa de l’any del manuscrit, 1756.

Conté diferents composicions musicals amb escriptura compacta, com ara diverses cantates religioses per a veu i orquestra de corda, rosaris i uns interessants versos pensats per a ser interpretats amb una cobla de ministrils. Entre aquestes darreres composicions, destaca significativament, per la seva transcendència, la que conté la música més important del bestiari festiu de la ciutat de Barcelona: el Ball de la Àliga.

El Ball per ballar la aliga per xirimies és una composició en forma de dansa, que el document anomena mantuano, de dues seccions: una de lenta, de ritme binari simple (4×4), i una altra de ràpida, de ritme complex binari amb sensació ternària (6×4), a quatre veus i pensada per ser interpretada amb instruments de vent o fusta a l’estil de les cobles de ministrils típiques del barroc.

Actualment, aquesta música ha estat instituïda com a oficial en els “Protocols de l’Àliga de Barcelona” i s’interpreta sempre que aquest personatge del bestiari surt al carrer.

Data:juliol 09, 2013