logo

Fons musical

El fons musical, produït per la documentació de la Capella de Música del Pi, fundada pels volts del segle XVI, conserva nombrosos documents musicals d’autors importants sobretot dels segles XVII i XVIII. Entre aquesta documentació es conserva el manuscrit original del Ball de l’Àliga de la Ciutat de Barcelona de l’any 1756, que acompanya preceptivament els protocols del bestiari festiu de la Ciutat Comtal.

Inventari del Fons Musical de Santa Maria del Pi
(Provisional)

Quadre de Classificació del Fons Santa Maria del Pi
Data:juny 05, 2013